Aretácia segmentov do pojazdových dráh

Zastrešenie bazénov je aretované do pojazdových dráh pomocou špeciálneho systému, ktorý zodpovedá rozmerom a hmotnosti zastrešenia. Jediný systém KOMFORT používa dva typy aretácie segmentov.


  • Poloautomatický aretačný systém

  • Systém, ktorý je spoločný pre všetky typy dráh, automaticky zaaretuje segmenty v konečnej pozícii pri zatváraní zastrešenia bazénov. Pre opätovnú možnosť posunu segmentov je potrebné vytiahnuť páčku aretácie. Výhodou je, že každý segment môže byť presúvaný v obidvoch smeroch nezávisle na inom segmente.
 
  • Automatický aretačný systém
    (Komfort PLUS)

  • Systém automaticky zaaretuje a odblokuje všetky segmenty naraz (prvý segment sa zamyká ručne). Presun segmentov je synchronizovaný, každý segment tlačí alebo ťahá ten nasledujúci.