Tehničke informacije o pokrivačima

  • Všetko o zastrešení bazénov a vírivých vaní

  • Pri stovkách a tisíckach opakovaných presuvných pohybov segmentov a taktiež vďaka poklesu a vzostupu teplôt dochádza k pnutiu jednotlivých segmentov konštrukcie, tu je kladená špeciálna pozornosť na použitie vhodných materiálov s vysokou teplotnou rozťažnosťou.
  • Neustále zdokonaľujeme mechanizmus k zabezpečeniu zastrešenia bazénov pri silnom vetre a vysoko kvalitný automatický kotviaci systém segmentov. Používané materiály a technológie umožňujú výrobu zastrešenia bazénov do šírky 9m (tj. vnútorná šírka najmenšieho segmentu). Dĺžka zastrešenia bazénov je neobmedzená po konzultácii s výrobcom.