Pokrivač Style

Konštrukcia zastrešenia je navrhnutá k zakrytiu bazénu
pri použití stojacej steny v jeho blízkosti.


 
 • Toto riešenie oceníte menovite pokiaľ potrebujete zakryť bazén a chcete alebo môžete k montáži zastrešenia využiť stenu Vášho domu. Horný pojazdný mechanizmus je umiestnený priamo na tejto stene. 
 • Ďaľšou výhodou tohoto zastrešenia je, že ako bazén tak aj priestor medzi bazénom a stenou sú veľmi dobre chránené. 
 • Jednotlivými segmentami zastrešenia môžete ľubovoľne posúvať vľavo alebo vpravo a to až k úplnému odkrytiu, alebo zakrytiu bazénu.
 • Segmenty môžu byť presunované vľavo alebo vpravo tak, aby sa odkryl celý bazén.
 • Technické parametre:

 • Šírka: 5,00 - 8,50 m
  Dĺžka: 6,40 - 16,00 m
  Výška: 2,62 - 3,00 m
  Počet segmentov: 3 - 7


Realizácie
Štandardné prevedenie
Možnosti prevedenia
Doplnkové vybavenie