Pokrivač VIVA

Niski model pokrivača koji kombinuje mogucnost pomjeranja i bez ugradjene klizne šine.


 
  • Modernog dizajna ovaj model se najčešće ugradjue tamo gdije na jednoj strani bazena nije moguće postaviti šinu.
  • Tehnički parametri:

  • Širina: 3,0 - 6,0 m
    Dužina: 4,2 - 14,9 m
    Visina: 0,52 - 1,23 m
    Broj segmenata: 2 - 7

Realizacije
Osnovne mogućnosti
Dodatne mogućnosti