Exkluzívna novinka EASY UP - horné ovládanie aretácie


EASY UP je svetová novinka technického riešenia uzamykania - aretácii segmentov a ovládania zastrešení bazénov.

  • Nové uzamykanie pre zastrešenia NEOTM

  • EASY UP prináša nový komfort v obsluhe mobilných zastrešení terás a modelov CORSO NEO a VERANDA NEO!
  • Svetová premiéra tohto unikátneho a exkluzívneho technického riešenia sa uskutočnila na výstave EUREXPO Lyon 2010.
  • Užívateľom našich výrobkov prináša nový, výnimočný komfort v uzamykaní segmentov zastrešení. Na rozdiel od doposiaľ  používaných systémov ide o prvý plne integrovaný systém horného ovládania umiestnený vo výške cca 0,6 - 0,9 metra v závislosti na type modelu. Svojím užívateľom umožňuje omnoho pohodlnejšie ovládanie a manipuláciu s jednotlivými segmentami bez nutnosti ohýbania sa k základni zastrešenia.
  • Konštrukčné riešenie EASY UP je ponúkané podľa posledných trendov v modernom oblom tvare a v dizajnovom farebnom prevedení. Súčastne umožňuje i aplikáciu všetkých bezpečnostných prvkov.
  •  
  •  
 
NOVINKA horné ovládanie aretácie EASY UP

  • Konštrukčné riešenie EASY UP je ponúkané podľa posledných trendov v modernom oblom tvare a vo farebnom prevedení, ktoré dizajnovo plynule nadväzuje na tvarové línie rady NEO. Súčasne umožňuje i aplikáciu všetkých bezpečnostných prvkov spomínanej modelovej rady.
  • Systém EASY UP je ponúkaný pre zastrešenia v modelovej rade NEO.