Inštrukcie pri používaní zastrešenia

Použité materiály v jednotlivých typoch zastrešenia bazénov  sú odolné voči vode a vlhkosti. Vďaka použitým technológiam konštrukcie nevyžaduje prekrytie zvláštnu údržbu.


 • Administratívne inštrukcie

 • Potrebu stavebného povolenia pre zabezpečenie zastrešenia bazénov konzultujte s miestne príslušným stavebným úradom. Na vyžiadanie vám môžeme predložiť projektovú dokumentáciu pre stavebný úrad.
 • Čistenie

 • Polykarbonát je potrebné pravidelne čistiť, aby sa odstránili nečistoty z jeho povrchu. Väčšinou stačí opláchnuť zastrešenie prúdom vody.
  V prípade silného znečistenia je potrebné umyť znečistené miesto mydlovou vodou alebo jemnými saponátovými prostriedkami (napr. Jar). Na čistenie povrchov profilov a polykarbonátov sa používa čistá hubka alebo jemný kartáč, nesmú byť v ňom zachytené drobné nečistoty alebo piesok.
 • Pozor na poškrabanie polykarbonátu
  Nesmie byť používaný čistiacej abrazívnej pasty, ktoré môžu spôsobiť poškrabanie povrchu polykarbonátu. Rovnako je neprípustné používanie prípravkov obsahujúcich benzol, benzín, acetón alebo čistiaci prášok.
 • Doporučujeme

 • Nepoužívajte ostré náradie na čistenie zastrešenia bazénu.
 • Doporučuje sa nečistiť polykarbonát pokiaľ je rozpálený od slnka.
 
 • Presun segmentov

 • Zastrešenie bazénu sa skladá zo segmentov, ktoré môžu prechádzať v oboch smeroch. Posun segmentov zastrešenia obstará 1 osoba a u širších typov zastrešenia (od 5 m vnútornej šírky)  obsluhu by mali zabezpečiť 2 osoby.
 • Ochrana zastrešenia bazéna
  proti silnému vetru

 • Aby sa zamedzilo k odleteniu zastrešenia bazénu pri silnom vetre, je nutné roztiahnuť zastrešenie nad bazén a použiť všetky aretačné prvky zastrešenia k jeho fixácii. Čelné steny musia byť rovnako nasadené a zaistené, všetky dvere a iné otvory v zastrešení musia byť uzatvorené. Nedoporučuje sa prechádzať so segmentami zastrešenia bazénu pri silnom vetre. Pohyb osôb v zastrešení alebo okolo zastrešenia bazénu pri silnom vetre je vylúčená!
 • Ochrana zastrešenia proti ťažkému snehu

 • V priebehu zimného obdobia by nemalo dochádzať k nahromadeniu veľkého množstva snehu na segmentoch zastrešenia bazénu. Hmotnosť mokrého uľahnutého snehu je niekoľkonásobne vyššia než snehu čerstvého, napríklad 10 cm uľahnutého mokrého snehu váži okolo 100 kg/m2. Ohrozené môžu byť najmä vysoké a široké zastrešenia. Odpratávanie snehu je nutné vykonávať symetricky, najlepšie z oboch strán naraz tak, aby nedošlo k jednostrannému zaťaženiu konštrukcie.